Task Force Label A

Op 1 januari 2023 moeten alle gebouwen met een kantoorfunctie (volgens de BAG) een C-label hebben. Voldoet het pand dan niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Taskforce Label A is een samenwerkingsverband tussen energie-adviesbureau BOnDS, Bureau van Miert en Rienks EAP en heeft met haar gezamenlijke kennis van vastgoed, BAG en energielabels een eenvoudige tool ontwikkeld. Dit in eerste instantie samen met de gemeente Breda. Die tool benchmarkt een utiliteitsgebouw zonder energielabel aan alle vergelijkbare utiliteitsgebouwen in heel Nederland, die op dit moment een energielabel hebben. De tool kan gebruikt worden voor individuele gebouwen, maar ook voor hele bedrijventerrein en steden. Deze benchmark is nu gemaakt voor alle kantoorgebouwen in Nederland. Dit geeft inzicht in de kantorenmarkt in relatie tot het energielabel en heeft tot opvallende inzichten geleid. Klik hier voor de resultaten van de Nederlandse benchmark energielabels kantoren.

Nieuwe identiteit zakencentrum East Park

In opdracht van SEB Asset Management heeft Bureau Van Miert het unieke kantoorgebouw aan Bergschot 69 in Breda een nieuwe identiteit gegeven. De gunstige ligging van het gebouw aan de A27, de grootte (11.500 m²) en statige allure zijn de ingredienten voor het nieuwe merk East Park. Bij de ontwikkeling van dit merk is de dialoog gezocht met de stad Breda. Waar liggen behoeften en op welke manier kan dit gebouw bijdragen aan het versteken van de economische activiteit in de regio, zijn vragen waar een antwoord op is geformuleerd. Klik  hier voor de brochure.

 

Revitalisering bedrijventerrein Takkebijsters Breda

Bedrijventerrein Moleneind is in Breda een bekend begrip. In eerste instantie vanwege de vitaliteit en goede bereikbaarheid, maar later door de leegstand en intredende verpaupering van de kantorenstrip aan de Takkebijsters. In opdracht van 10 eigenaren zijn we bottom-up aan de slag met het revitaliseren van dit gebied. De gemeente Breda en de provincie Noord Brabant faciliteren het proces met gerichte adviezen, de afstemming van beleid en het verbeteren van de openbare ruimte. In aanpak laten we op basis van een open dialoog de stad Breda meedenken over nieuwe invulling van het gebied. Daarbij komt duidelijk de behoefte aan duurzame bedrijventerreinen naar voren met collectieve energievoorziening, efficiënter ruimtegebruik, nieuwe mobiliteitsconcepten en een openbare ruimte die bijdraagt aan een grotere biodiversiteit.

Rura Nova, nieuw hart in de stad (Roermond)

Conceptvorming en branding van de transformatie van een jaren '80 kantoorpand in het stationsgebied van Roermond in Rura Nova: een multifunctioneel, open, transparant, sterk  verduurzaamd, multifunctioneel gebouw waar Roermond plezier van gaat hebben. Met deze transformatie nemen we het voortouw in de revitalisering van het gehele stationsgebied, waarbij plannen worden voorbereid voor colectieve energievoorziening met solar en warmtekoudeopslag. Partners: Architectenbureau Paul de Ruiter, Arup en Bureau Bunk. Opdrachtgever Huybregts, MaridaIV.

NIEUWS: samen met de gemeente Roermond, de provincie Limburg en het Limburgs Energiefonds worden de ambities achter de renovatie van Rura Nova gepresenteerd. Klik  hier voor de uitnodiging.

 

Markdal, Duurzaam en vitaal

Ten zuiden van Breda stroomt het riviertje de Mark. De Vereniging Markdal, duurzaam en vitaal is met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Alphen-Chaam en Breda overeengekomen dat zij de regie voert over de herinrichting van dit stroomgebied. Daarbij wordt nieuwe natuur ontwikkeld en de waterkwaliteit verbeterd, in combinatie met het vitaliseren van de landbouw, het stimuleren van nieuwe economische activiteit, het aanbrengen en herstellen van landschappelijke en cultuurhistorische elementen en het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied. Kenmerkend voor dit project, is dat van binnen uit het gebied de mensen zelf aan zet zijn. Bureau Van Miert voert het procesmaangement over deze gebiedsontwikkeling in opdracht van Stichting Markdal.
Kijk voor meer informatie op www.verenigingmarkdal.nl.   

 

Studentenhuisvesting Breda

Initiatief van  Happy Buildings voor de transformatie van een jaren '80 kantoorpand aan de rand van de binnenstad in een wooncomplex voor studenten. De gemeente Breda heeft besloten van eze transformatie een pilotproject te maken. Meerwaarde is namelijk: huisvesting van 100 studenten (Breda kent een groot tekort), krimp van het aantal m² kantoorruimte (dit gebouw stond 3 jaar leeg) en revitalisering van het betreffende bedrijventerrein. Partners: Architect Kiki van Rassel, De Kok Bouwgroep en WonenBreburg. Happy Buildings BV is een conceptueel onderdeel van Bureau Van Miert.

   

Nationaal Woningcentrum

De woningmarkt zit op slot en een groep producenten en leveranciers in die branche (waaronder Doorwin en Rexel) hebben het initiatief genomen de impasse te doorbreken met het oprichten van het Nationaal Woningcentrum in Houten. Samenwerken, kennis delen, innovatie en ontmoeten zijn de kernwaarden van dit centrum. Bureau Van Miert begeleidt de conceptvorming en verdere inrichting en organisatie van het centrum .

Gebouwen Bewegen

EnergieSprong SEV heeft de  Transitieformule gevraagd een inspiratieboek te maken voor het sterk verduurzamen (energieneutraal) van bestaande kantoren. Het boek  Gebouwen Bewegen is het resultaat. Kernboodschap is, dat duurzame kantoren niet leeg staan omdat ze toekomstbestendig zijn en de kwaliteit bieden de gebruikers willen. Bureau Van Miert was verantwoordelijk voor het projectmanagement, voerde de eindredactie en heeft de gebruikersinput ingebracht.

Urban Village

ABN AMRO had in de aanloop naar de Provada van 2012 een prijsvraag uitgeschreven voor het presenteren van een revolutionair transformatieconcept. Office UP (BAM) heeft Bureau Van Miert gevraagd dit concept op te zetten voor het Damsigt gebouw in Voorburg ( Annexum).  Urban Village is hiervan met een gedeelde eerste plaats het resultaat: jonge ouderen nemen als pioniers bezit van een getransformeerd gebouw en nemen de omgeving en andere groepen mee in de herontwikkeling. Bijzonder is Urban Village Connected, waarbij vanaf dag één de mensen in het gebouw en de omgeving een communicatiepodium ervaren. Partner: Architectenbureau Paul de Ruiter. Opdrachtgever: Office Up.

 

Duurzame hotspot Arnhem

Concept voor de transformatie van een jaren '70 bankgebouw aan de Velperweg naar een ultiem duurzaam multifunctioneel woon-/werk-/zorg-gebouw. Uniek is de flexibiliteit en doorontwikkelbaarheid en de introductie van de kiemfase. Met een kas op het dak wordt groen de wijk in gebracht en kunnen mensen kennis maken met het fenomeen urban farming. In samenwerking met Alterra uit Wageningen is een plan in voorbereiding voor het vergroten van de biodiversiteit in het gebied door het toevoegen van natuurvriendelijke ingrepen aan het gebouw. Partners: Architectenbureau Paul de Ruiter en Arup. Opdrachtgever:  Triodos Vastgoedfonds.

Gasopslag Bergermeer

Opdrachtgever  TAQA Energy heeft aan Bureau Van Miert heeft gevraagd een systeem op te zetten voor een gedetailleerd beeld van de kwetsbaarheid van de buitenruimte en gebouwen in verband met de gasoplslag in de Bergermeerpolder. Het ging daarbij om het gehele grondgebied van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dit vanwege de expertise binnen ons bureau op het gebied van bodemkunde, vastgoedinformatie en projectcommunicatie. TAQA is expliciet door de Tweede Kamer opgelegd deze nulmeting uit te voeren en heeft daaraan op zorgvuldige wijze gehoor gegeven. De nulmeting is gebaseerd op de stabiliteit van de ondergrond, in relatie tot de mogelijke trillingsintensiteit bij aardbevingen. Op 19 juni 2012 is de eindrapportage door TAQA aangeboden aan demissionair Minister Verhagen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Door goede communicatie met de inwoners in het gebied is algeheel draagvlak ontstaan voor realisatie van de gasopslag. Partner: Thorbecke Advies.